شیدا را حتما می شناسید (خوراک). چند روز پیش، خیلی تصادفی، متوجه شدم که شیدا رادیویی هم دارد. و خوب رادیویی هم دارد. این آهنگ را از این پست در “رادیو شیدا” کش رفتم. مشترکش بشوید. خوب جایی است.

پس نوشت: ای خلایق، و تو ای وحید بیشتر از همه (توضیح وحید)، نزنید این همه وبلاگ ِ رنگ رنگ. چند روز پیش، نیم ساعت وقت صرف کردم و آخر هم مطمئن نشدم همه ی “خطوط” وحید را مشترک شدم یا نه. نکنید عزیز من. تکه پاره نکنید خودتان را!

اسیر دام توام – با صدای دلکش فائزه

چو اسیر دام توام

رام توام ای محرم رازم

منم آن شمعی که زشب

تا به سحر در سوز و گدازم

ای فتنه بکش یا بنوازم

پس نوشت: ممنون از اصلاح. این پایین را چرا من نمی توانم اصلاح کنم؟