فارس می گوید “۸۰۰ نفر از مدیران و کارکنان وزارت کشور در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور از علی کردان وزیر کشور حمایت کردند”،

با حضور هرچند کوتاه مدت جناب آقای کردان، شاهد خیزشی عظیم در عرصه ایجاد انگیزه و تبلور اندیشه‌ها و خلاقیت‌ها در مجموعه وزارت کشور بودیم…

پایین نامه اما، در قسمت ذکر نام امضا کنندگان، قید شده، “برخی از امضاکنندگان این نامه که اسامی آنان خواناست به شرح زیر است”. و این برخی، ۸۴ نفر هستند که نفر ۳۷ ام شان هم اینطور معرفی می شود،

یکی دیگر از امضاکنندگان این نامه که اسم خود را درج نکرده نوشته است «مدرک کاغذپاره نیست.» (تاکید از من)

بنابراین بنظر می رسد این امضا کننده از کردان حمایت می کند اما معتقد است “مدرک کاغذ پاره نیست”. به بیان دیگر ایشان با گفته ی رییس جمهور و این جمله از نامه مخالف است،

ما کارکنان وزارت کشور…همان‌گونه که حضرت عالی نیز ..اشاره داشتید هیچ‌گاه مدرک را ملاک عمل ندانسته و آن را «کاغذپاره‌ای» بیشتر نمی‌دانیم…

این هم بخشی از این نامه،

ما کارکنان وزارت کشور، با عنایت به موارد یاد شده و پاسداشت ۳۰ سال خدمات ارزنده جناب آقای کردان در کلیه سطوح مدیریتی و نیز سایر مدیران پرتلاش، بر تصمیمات حکومتی و حاکمیتی پایبند بوده…(تاکید از من)

اگر شما متوجه می شوید بفرمایید “و نیز سایر مدیران پرتلاش” در این جمله چه کاره است. آیا جناب کردان در “سایر مدیران پرتلاش خدمان ارزنده” کرده است، یا نویسندگان می خواهند از “خدمات ارزنده ی کردان و نیز سایر مدیران پرتلاش” تشکر کنند؟

یعنی بهتر از این نمی شد نامه ی حمایت سر هم کرد؟ ۷۱۶ امضای ناخوانا و یک متن چپ اندر قیچی؟