بار اولی که درمورد “ذن” چیزی دیدم در کتابخانه ی پدرم بود. کتاب “زن ِ زیادی” جلال آل احمد کنار “ذن چیست” (شاید از ع پاشایی) بود. اینها هم عوالم شنبه ای ِ یک آقای محترم. به حرکت ِ تصویر ِ حباب روی پایه دقت کنید.

روی عکس کلیک کنید برای اندازه ی کمی بزرگتر.