مسیح علی نژاد پیش فروش کتاب جدیدش “من آزاد هستم” را آغاز کرد. اطلاعات بیشتر در مورد نحوه ی خرید را اینجا بخوانید: پیش فروش کتاب. اینجا بیشتر درمورد کتاب بخوانید: از یونیفورم نظامی در آمریکا تا عبا و عمامه در ایران.