روز ۲۷ سپتامبر، شنبه ای که می آید، ساعت ۵ تا ۷ بعدازظهر، در دانشگاه تورنتو و باحضور مهدی جامی، شهرام رفیع زاده و نیک آهنگ کوثر “در باره تاثیرات وبلاگ نویسی در جامعه امروزی ایران و نفوذ آن در میان گروه‌های مختلف فرهنگی” حرف خواهیم زد.

روزهای ۲۸ و ۲۹ ام هم تورنتو هستم (۲۹ ام صبح البته کینگستون خواهم بود). به یک رفیق تورنتویی گفتم قرار بگذاریم چایی/قهوه ای بخوریم، گفت تورنتویی ها خفتشان می آید از این کارهای سخیف و فقط درکار چلوکباب هستند. در کار هر چیزی هستید، قراری بگذاریم حرفی بزنیم.

برنامه ی دقیق ِ این سه روز را به محض اطلاع در اینجا خواهم گذاشت.

مرتبط: نیک آهنگ – جلسه بحث و گفتگو در باره رسانه‌های خودمانی