۳_۸۷۰۶۲۹۰۷۸۴_l۶۰۰s.jpg

نمازگزاران در حال جمع آوری امضاء به جهت انحلال تشکیلات فرقه بهائیت“. فرض می کنیم همینطور است، یعنی “نمازگزاران” این میز را گذاشته اند و از ملت برای کاری امضا می گیرند (دقت کنید که جمله نمی گوید نمازگزاران “در حال امضاء” هستند، می گوید آنها “در حال جمع آوری امضاء” هستند، یعنی گرداننده ی داستان نمازگزاران هستند).سوال ِ اساسی این است، نمازگزاری هم اجازه دارد میزی علم کند و امضاء جمع کند برای “به رسمیت شناختن بهائیت” یا فقط برای “کارهای خوب” می شود امضاء جمع کرد؟

یا نظر مردم هست، یا نیست. بچه بازی که نیست.

منبع عکس: فارس