جیل گرینبرگ ِ عکاس (Jill Greenberg) ضمن عکاسی از چهره ی مک کین شیطنت کرده و از زیر نور به صورت او تاباند. او توضیح می دهد که “اطرافیانش هم متوجه نشدند، اونها خیلی آدمهای باهوشی نیستند”. و به این ترتیب او توانست یک عکس “شیطانی” از مک کین بگیرد.

apf_villain.jpg

عکاس و عکس مورد بحث

داستان اما به اینجا خاتمه نیافت و گرینبرگ تصاویر ِ مک کین را به دندان های خون آلود و نظیر آن هم مزین کرد و در وبلاگش منتشر کرد (پایین). روی این تصاویر جملاتی چون “خیلی کیف داد وقتی به زنم که تو تصادف ناکار شده بود خیانت کردم” و “به زنم جلوی روزنامه نگارها گفتم (…)” نوشته شده است.

mccain_retouched.jpg

mccain_atlantics.jpg یکی از تصاویر اصلی هم روی جلد آتلانتیک چاپ شد (سمت چپ). این عکس، مک کین را با پوستی بد و چشمانی قرمز نشان می دهد. عکاس معترف است که عکس را به عمد این چنین برای روی جلد فرستاده است.

گرینبرگ را پیش از این با تصاویر “آخرالزمان”ش می شناختیم، تصاویری که کودکانی را در حال گریه نشان می دهد. برای گرفتن این تصاویر، بچه ها جلوی دوربین قرار داده می شده اند، به آنها شکلات داده می شده، و ناگهان شکلات از بچه گرفته می شده است (ویکیپدیا). گرینبرگ برای انجام چنین رفتاری با کودکان بشدت نکوهش شده است. مجموعه ی کامل عکسها را در اینجا در پوشه ی End Times ببینید.

قابل ذکر است که گرینبرگ یک منتقد جدی سیاستهای جرج بوش است و این مجموعه تصویر، انتقادی به سیاست های جرج بوش و بنیادگرایان مذهبی در آمریکا هستند.

crying_babys.jpg

کار نفرت انگیزی کردی خانم عکاس. عکس هایت اما یاد کودک درونمان می اندازدمان و برای همین دلمان می خواد دوستشان داشته باشیم، اما، انصافا گندت بزند.

منبع: گیتوی پاندیت و نیویورک پست