دوستی می گفت، اینکه در کارتون ها می دیدیم که آمدن و رفتن پرنده ها نماد تغییر فصل است را اینجا می شود حس کرد. غازهای کارتن The Wild را یادتان هست؟ شهر را که پر می کنند، و البته پیاده روها را هم با فضولاتشان، یعنی یا بهار دارد می آید یا تابستان دیگر رفتنی است. حالا هم آمده اند و باید شاه و کلاه را کم کم آماده کرد برای زمستان ِ سرد ِ دراز.

روی عکسها کلیک کنید برای اندازه ی بزرگتر. خوراک وبلاگ عکاسی کمانگیر را از اینجا مشترک بشوید.

Random Scene - منظره ی اتفاقیغازها - Geese - 8

غازها - Geese - 5غازها - Geese - 7

غازها - Geese - 9غازها - Geese - 1

غازها - Geese - 4غازها - Geese - 6

غازها - Geese - 3غازها - Geese - 2