zananblogss.jpgداستان انتخاب ِ “یکصد وبلاگ نویس زن” در پرشین بلاگ را شاید دیده باشید. گذشته از بحثهایی که در مورد ذات چنین رقابتی و بحثهای فنی ِ آن وجود دارد، اینجا نگاه مختصری می کنیم به ۲۰ بانوی وبلاگ نویس بالای لیست در لحظه ی نوشتن این پست. همین حالا لیست اینطور است:

علامت ِ خوراک کنار وبلاگ هایی آمده است که خوراک ِ فیدبرنری دارند.

جمع کردن اعداد و ارقام مربوط به این وبلاگ ها در دیدیش و خوراک شمار شکل زیر را می دهد. برای هر وبلاگ، ستون آبی تعداد مشترکین خوراک ِ فید برنری را نشان می دهد. ستونهای زرد و قرمز هم تعداد ِ لینکهای به اشتراک گذاشته و تعداد منابعی که ازاین وبلاگ لینک به اشتراک گذاشته اند را نشان می دهند (اعداد این دو ستون بیشتر اهمیت نسبی دارند تا مطلق).

lady_bloggers_graph.png

صدرنشینی زهرا و “دختر ترشیده” و موقعیت سلما و “ساحل سلامت” در لیست با این اعداد همبستگی خوبی دارند. اما حضور منیره و ویولت در بالای لیست و زیتون و “آوای موج” در پایین لیست نشان می دهند که این فرض کلی که وبلاگ های پرمشترک تر و بیشتر به اشتراک گذاشته شده محبوب تر هستند ممکن است همیشه درست نباشد.

باید دید آیا این لیست در روزهای بعدی تعداد بیشتری از بانوان وبلاگ نویس را در برمی گیرد یا خیر.

مرتبط: خوراک شمار: آیا از کنده ی وبلاگستان دودی بلند می شود؟

از دیگران: پست امین خیلی خواندنی است: وبلاگستان مدرن فکر میکنه کیه؟ یا بقول خودش،

بعضی وبلاگ نویسها باید در کمال تجدد به خود تکانی بدهند تا خودشان نیز مانند نوشته هایشان محبوب شوند