توضیح: این پست به پیشنهاد ِ یک فتحی عزیز نوشته می شود. شروین فتحی عزیز بارها ایده های بسیار خوبی برای بهبود خوراک شمار و دیدیش ارایه کرده است و هرگز نشده بود که از او تشکر کنم. ممنونم دوست ِ نادیده ی عزیز.

گزارش دیروز خوراک شمار یک شگفتی بزرگ داشت. در مقایسه با گزارش هفته ی قبل، یک رتبه ی پنجمی ِ جدید در خوراک شمار اضافه شده است.

بعد از پوشیدن ِ رخت و لباس نو، سبیل طلا حالا خوراک فیدبرنری هم دارد. خوشبختانه، برخلاف وردپرس که هنوز امکان ریدایرکت به خوراک برنری را ندارد (بفرمایید اگر اشتباه می کنم)، در بلاگ اسپات این موضوع تعبیه شده است و اینطور است که سبیل طلا با ۱۷۳۸ خواننده، یک هفته ای می پرد به جایگاه پنجم لیست خوراک شمار.

feedcounter_۳sep۰۸.png

این اتفاق ِ خوش را اما باید در سایه ی یک هشدار بزرگتر دید. چه برداشتی می کنید از اینکه خورشیدخانم و سیبیل طلا در لیست “انتخاب یکصد وبلاگ نویس زن” نیستند؟ مسلما این “مسابقه”، با اشکالات فنی متعددش، نشان دهنده ی سلیقه ی همه ی وبلاگستان نیست، ومسلما عدم استفاده از تکنیک جدید تنها دلیل نیست، اما آیا وبلاگستان ِ کلاسیک نباید تکانی به خود بدهد؟

۲۰ خوراک اول ِ فیدبرنری ِ وبلاگستان را از این آدرس در گوگل ریدر اضافه کنید (ممنون از خورشیدخانم برای اصلاح).