سروری که وبلاگهای تعداد زیادی از سیاسیون را میزبانی می کند چند ساعت پیش مورد حمله قرار گرفت و deface شد. وبلاگ های دکتر خانیکی و دکتر شیرزاد از نمونه هایی هستند که هنوز هک شده باقی مانده اند. برای دیدن لیست کامل در این آدرس khaniki.ir را جستجو کنید.

سوال اساسی این است که تجمع وبلاگهای یک جناح سیاسی روی یک سرویس دهنده تا چه حد منطقی است.

deface.jpg