۱۷_۸۶۰۵۱۱۰۱۱۶_l۶۰۰.jpg

۱- تضاد این عکس دیوانه کننده است. چهاردیواری نمادی از آرامشه. یا با زنم شام می خورم توش یا برای کاری مراجعه می کنم بهش. جرثقیل هم اختراع شده برای اینکه من راحت تر خونه قشنگ تری بسازم. چنین نمای زیبایی از خونه، جرثقیل و بدن مرتعش اون بالا نشون می ده کثافت کشیدم به سرتاپای تمدن بشری. شهر دیگه جای آرامش و زیست نیست. جاییه که ما مردمان ِ سنگدل ِ خوندوست شهوت خشونتمون رو ارضا می کنیم.

multimedia_pics_۱۳۸۶_۵_photo_۷۸۴.jpg

۲- این مرد این لباس رو پوشیده چون من بهش اجازه دادم. همین لحظه اگر بهش بگم درش بیارش و درش نیاره زرپ می زنم تو گوشش. اگر با لقد چهارپایه رو می زنه کنار، از طرف من می زنه کنار. مردک! من کی گفتم چکمه ای رو که پوشیدی، چون من بهت دادم که بپوشی، برای آدم کشی استفاده کنی؟ شب که می شینی سر سفره، همین طور که لقمه برمی داری می خوای تعریف کنی “زرپ زدم زیر چهار پایه گردنش شکست”؟ بعد هم مردم تو کوچه نشونت بدن بگن: “سرهنگ فلانیه! متخصص لقد به چهارپایه. مهمون باشین قربان! اعدام نکنین ما رو قربان! چاکریم بخدا!” جناب سرهنگ! بغل زنت که خوابیدی، دست بکش به گردنش. بعد فکر کن به این آدمی که گردنش رو شکستی. بعد فکر کن چی شد که این آدم به اینجا رسید. اگر دیدی نظامی که بتو نون میده، لابد از طرف من، کوچکترین نقشی داره در این داستان، فقط لباست نظامیت رو ببر آتیش بزن. همین.

multimedia_pics_۱۳۸۶_۵_photo_۷۷۶.jpg

۳- سلام دختر کوچولو! چه لباس خوشگلی! می دونی ممکنه توهم اعدام بشی یه روز؟ اگه بابایی رو اخراج کنن بعد مامانی بذارت سر راه بعد تو هیچچی نداشته باشی بخوری بعد بری کار بی تربیتی کنی بعد ممکنه بذارنت توی یه چاله با سنگ جمجمت رو بترکونن. دوست داری اونموقع یکی با لباس به این خوشگلی بیاد تماشا؟ راستی چی گفتی به بابایی که آوردت اینجا؟

۱۳_۸۶۰۵۱۱۰۱۱۶_l۶۰۰.jpg

۴- تشنج مرگ رو میبینی؟ این مرگ من و توئه. بار بعد که کسی ازم بپرسه کجایی هستی ۱۰ ثانیه بیشتر طولش می دم. وطن و داریوش و تخت جمشید و اینا رو بذار کنار. من جایی بدنیا اومدم که توش گردن آدم میشکنن. با قانون و همه چی.

multimedia_pics_۱۳۸۶_۵_photo_۷۹۱.jpg

۵- این هم خاتمه. الان این زوج خوشبخت میرن یه چای داغ می خورن بعد زنه تلفن روبر می داره زنگ می زنه به شیواجون. “شیوا جون! نبودی…”

اینها رو هم ببینید: اعدام پارتی و یک نفر لطفا به من بگوید در زادگاه من چه خبر است و اپیدمی خشونت.