از دور که نگاه می کنیم، ساکنین وبلاگستان رو می شه دسته بندی کرد به اجتماعی، آی تی نویس، اقتصادی و نظایر اینها. کمی دقیق تر که می شیم، حلقه ی مینیمال نویس ها رو می بینیم و برنامه نویس های وب و از این دست.

در نهمین پادکست از مجموعه ی “صدای وبلاگستان“، صدای وبلاگ نویسی رو می شنویم که از اعضای مرکزی حلقه ای ه در وبلاگستان که که شاید موضوع اصلی پستهاشون خود زندگی ه. همین کار ِ ساده ی سپری کردن ِ یک روز. طبق سنت این مجموعه، پیش از اینکه صدای این وبلاگ نویس رو بشنویم، برگردیم به پادکست قبل (بببنید: صدای وبلاگستان – هشت: همیشه داستان پیچیده تر از آن است که دیده می شود) و وبلاگ نویسی که گفت،

همین الان اگر فقط چند قدم به جلو حرکت کنم، وارد یک محوطه ی باز و بزرگ می شم، اینقدر بزرگ که می تونم تا پونصد کیلومتر ادامه اش بدم بدون اینکه به هیچ مانعی برخورد بکنم تا برسم به اقیانوس

این بامداد بود نویسنده ی وبلاگ بامدادی، وبلاگ نویس همیشه در سفر (خوراک).

و اما وبلاگ نویس این پادکست، این بانو کیست؟