هشتمین پادکست صدای وبلاگستان (ببینید:صدای وبلاگستان – هشت: همیشه داستان پیچیده تر از آن است که دیده می شود) بامداد بود، همونطور که خیلی از دوستان حدس زده بودند.

خوراک بامدادی رو از اینجا مشترک بشید.

در پادکست بعد صدای بانویی رو می شنویم که میان دار ِ یکی از حلقه های وبلاگستان ه.