این روزها روی پروفایلر کار می کنم: نقشه جامع وبلاگستان فارسی. این تصویری ه که پروفایلر از کمانگیر داره.

profiler-page۲.png