در ششمین پادکست از مجموعه ی “صدای وبلاگستان” معمایی نداریم. صدای مهمان این پادکست رو چند باری شنیدید و وبلاگ صاحب صدا رو بارها خوندید. آمارهای خوراک این وبلاگ و لینکهای اشتراکی این رو نشون می دن. اماقبل از این که در این باره حرف بزنیم که چرا صدای این وبلاگ نویس برای این پادکست انتخاب شده، بخاطر بیاریم که، همونطور که بسیار از دوستان متوجه شدند، وبلاگ نویس پادکست قبل سارا رها، نویسنده وبلاگ آوای موج بود (خوراک).

و اما این پادکست. عملا “صدای وبلاگستان” صدای وبلاگستان نبود اگر از پدیده وبلاگستان یاد نمی کردیم. این پادکست بنابراین بیشتر ابراز احترام ه تا طرح یک معما. شما این صدا رو می شناسید…