گفتم که کار روی پروژه ی “پروفایلر” (روند کار) رو شروع کردم. این پروژه از ارتباطات وبلاگستانی ها استفاده می کنه برای اینکه تصویر کاملتری از این جامعه حاصل بده. برای مثال، برای کاربر ِ نوعی “مجید”، که در بانک داده وجود داره، اینکه “مجید” در فرندفید با “سعید” رفیق ه، و یا اینکه “مجید” مطلبی از وبلاگ “فاطمه” به اشتراک گذاشته، به سیستم کمک می کنن که وجود “سعید” و “فاطمه” رو کشف کنه و رباتش رو دنبال اطلاعات بیشتر در مورد این کاربران بفرسته.

درحال حاضر ۷۱۷  وبلاگستانی در بانک داده حضور دارن و ۳۴۴۶ واسطه ارتباطی (توییتر، وبلاگ، خوراک اشتراکی، …) در سیستم ثبت شده اند. بزودی این اعداد بالاتر خواهند رفت.

دیروز نموداری اینجا بود که نشون می داد فرندفیدی ها از چه سرویس وبلاگ نویسیی استفاده می کنن (ببینید: پروفایلر، گام جدید در تهیه نقشه وبلاگستان). نظیر این نمودار رو در گزارش های هفتگی دیدیش هم داریم (مثال). از آنجا که پروفایلر اطلاعات رو از مسیر دیدیش و همینطور منابع دیگه جمع می کنه، بزودی نتایج پروفایلر کامل تر از دیدیش خواهند شد.

بعنوان یک نمونه ی کوچک ِ دیگه، اینجا نگاه می کنیم به ۱۰ سرویس برتر بین کاربران فرندفید فارسی.

ff_service.png

در این نمودار، قرمز سرویس های فیلتر شده و سبز سرویس های فیلتر نشده رو نشون می ده. ارغوانی سرویس هایی رو نشون می ده که یا وضعیت فیلترینگ ثابتی ندارند (مثل دلیشس) و یا مثل وبلاگ ها بصورت موضعی فیلتر شده اند.