در چهارمین پادکست از مجموعه “صدای وبلاگستان” (ببینید: صدای وبلاگستان – چهار: صدایی از قعر ِ تاریخ ِ وبلاگستان) صدای یک وبلاگ نویس قدیمی رو شنیدیم.

این وبلاگ نویس کسی نبود جز سلمان جریری، اولین وبلاگ نویس فارسی زبان (خوراک).

در پنجمین پادکست از این مجموعه مهمانی داریم که وبلاگش به اندازه سلمان قدمت نداره اما در همین زمان کوتاه تونسته موقعیت خودش رو در بخشی از وبلاگستان تثبیت کنه.