این چهارمین پادکست از مجموعه “صدای وبلاگستان” ه. صدای وبلاگستان که میگیم یاد وردپرس می افتیم و بلاگر و بلاگفا. صدای میهمان این پادکست اما خیلی قدیمی تر از این حرفهاست. پیش از اونکه این صدا رو بشنویم، یادآوری کنیم که صدای پادکست قبلی کسی نبود جزسمیه توحیدلو، دانشجوی جامعه شناسی و نویسنده وبلاگ “بر ساحل سلامت” (خوراک).

زمانی بود که وبلاگ نویسها صفحات اچ تی ام ال می ساختند و خبری از خوراک و ترک بک نبود. در اون روزگار، اولین پستهای وبلاگستان بیش از هرچیز در این باره بودند که اساسا “وبلاگ” یعنی چی. این وبلاگ نویس رو می شناسید؟

پاسخ: صدای وبلاگستان – چهار: وبلاگ نویسی که نخستین بود