دو روز گذشته رو با یک زوج عزیز و یک دوست نازنین در پیناوا Pinawa بودیم. بار دوم بود و می دونم که باز هم فرصتی بشه خواهیم رفت.

این چند تا عکس رو ببینید.

خوراک وبلاگ عکاسی کمانگیر این ه. عکسهای بیشتر رو اینجا ببینید.