چند‮ ‬تا‮ ‬رفیق‮ ‬وبلاگ‮ ‬نویس‮ ‬دارید؟‮ ‬چند‮ ‬تا‮ ‬خوراک‮ ‬در‮ ‬خوراک‮ ‬خونتون‮ ‬دارید؟‮ ‬به‮ ‬روزی‮ ‬چند‮ ‬تا‮ ‬وبلاگ‮ ‬سر‮ ‬می‮ ‬زنید؟‮ ‬می‮ ‬شه‮ ‬تصور‮ ‬کرد‮ ‬که‮ ‬به‮ ‬این‮ ‬سوالها‮ ‬جوابهای‮ ‬دو‮ ‬و‮ ‬سه‮ ‬رقمی‮ ‬دادید.‮ ‬بگذارید‮ ‬اینجوری‮ ‬بپرسم:‮ ‬چند‮ ‬وبلاگ‮ ‬نویس‮ ‬رو‮ ‬اگر‮ ‬در‮ ‬خیابون‮ ‬ببینید‮ می شناسید‬؟‮ ‬صدای‮ ‬چند‮ ‬وبلاگ‮ ‬نویس‮ ‬رو‮ ‬تا‮ ‬حالا‮ ‬شنیدید؟

این‎‮ ‬اولین‮ ‬پادکست‮ ‬از‮ ‬یک‮ ‬مجموعه‮ ‬درباره‮ “‬صدای‮ ‬وبلاگستان‮” ‬ه.‮ ‬شرکت‮ ‬کننده‮ ‬های‮ ‬این‮ ‬پادکست‮ ‬ها‮ ‬رو‮ ‬خیلی‮ ‬از‮ ‬شما‮ ‬می‮ ‬شناسید.‮ ‬نوشته‮ ‬هاشون‮ ‬رو‮ ‬خوندید،‮ ‬عکسهاشون‮ ‬رو‮ ‬نگاه‮ ‬کردید،‮ ‬و‮ ‬براشون‮ ‬کامنت‮ ‬گذاشتید.‮ ‬صدای‮ ‬این‮ ‬وبلاگ‮ ‬نویسان‮ ‬رو‮ ‬اما‮ ‬نشنیدید.

در‎‮ ‬این‮ ‬پادکستها‮ ‬شما‮ ‬صدای‮ ‬یک‮ ‬وبلاگ‮ ‬نویس‮ ‬رو‮ ‬می‮ ‬شنوید‮ ‬که‮ ‬کمی‮ ‬راجع‮ ‬به‮ ‬خودش‮ ‬حرف‮ ‬می‮ ‬زنه‮ ‬اما‮ ‬نام‮ ‬نمی‮ ‬بره‮ ‬از‮ ‬خودش.‮ ‬سوال‮ ‬این‮ ‬ه،‮ ‬آیا‮ ‬شما‮ ‬می‮ ‬تونید‮ ‬حدس‮ ‬بزنید‮ ‬این‮ ‬وبلاگ‮ ‬نویس‮ ‬کیه؟

مجموعه‎‮ “‬صدای‮ ‬وبلاگستان‮” ‬دو‮ ‬هدف‮ ‬داره.

  1. نزدیک‮ ‬تر‮ ‬کردن‮ ‬وبلاگستان‮ ‬و‮ ‬ایجاد‮ ‬رفاقت‮ ‬بیشتر.
  2. تشویق‮ ‬وبلاگستانی‮ ‬ها‮ ‬به‮ ‬راه‮ ‬انداختن‮ ‬دم‮ ‬و‮ ‬دستگاه‮ ‬پادکست‮ ‬ساختن.‮ ‬ایده‮ ‬این‮ ‬ه‮ ‬که‮ ‬اگر‮ ‬یکبار‮ ‬میکروفن‮ ‬و‮ ‬نرم‮ ‬افزار‮ ‬ضبط‮ ‬صدا‮ ‬رو‮ ‬برای‮ «‬صدای‮ ‬وبلاگستان‮» ‬جور‮ ‬کنی،‮ ‬بار‮ ‬بعد‮ ‬برای‮ ‬پادکست‮ ‬خودت‮ ‬اینکار‮ ‬رو‮ ‬می‮ ‬کنی.

پس‎‮ ‬این‮ ‬شما‮ ‬و‮ ‬این‮ ‬هم‮ ‬نخستین‮ ‬صدا‮ ‬از‮ ‬وبلاگستان،‮ ‬این‮ ‬بانو‮ ‬کیست؟

اگر‎‮ ‬حدس‮ ‬می‮ ‬زنید‮ ‬که‮ ‬این‮ ‬صدای‮ ‬کدام‮ ‬وبلاگ‮ ‬نویس‮ ‬بود‮ ‬در‮ ‬کامنتها‮ ‬بفرمایید‮ ‬یا‮ ‬ایمیل‮ ‬بزنید.‮ ‬اگر‮ ‬دوست‮ ‬دارید‮ ‬صدای‮ ‬وبلاگ‮ ‬نویسی‮ ‬رو‮ ‬در‮ ‬قسمتهای‮ ‬بعدی‮ ‬بشنوید‮ ‬ذکر‮ ‬کنید.

مرتبط: اولین پادکست از مجموعه پادکست‌های آق فری

پاسخ: صدای وبلاگستان – یک: پاسخ + نسخه شوخی