اول) به کمک این کلاس بسیار خوب php، که اسم بلند و برازنده ی PHP Universal Feed Generator رو داره، حالا “دیدیش؟” صاحب خوراک شده. مشترک خوراک داغ ترین های وبلاگستان بشید یا فقط داغ ترین ها در فرندفید رو دنبال کنید.

داستان اینه: با رشد وبلاگستان دیگه عملا امکان این وجود نداره که همه وبلاگ های موجود رو حتی در خوراک خوان دنبال کنیم. پس چه کنیم؟ از دیگران می خوایم برامون دستچین کنند مطالب رو. این دقیقا کاری ه که “دیدیش؟” میکنه: به شما داغ ترین های وبلاگستان رو می ده، داغ ِ داغ و بدون اتلاف وقت.

قدم بعدی: کار روی ظاهر دیدیش.