didish_sum.pngخلاصه عرض کنم، FriendFeedLink رو دیدید؟ تعداد اشتراک لینکها رو در فرندفید می شماره و بیشتر به اشتراک گذاشته شده ها رو لیست می کنه. ReadBurner رو دیدید؟ خوراک های اشتراکی گوگل ریدر رو بررسی می کنه و همون کار بالا رو می کنه. حالا دیدیش رو ببینید. هم وبلاگستانی های فرندفیدی رو داره و هم خوراک های اشتراکی گوگل ریدر و دلیشس و هر چی دیگه که در وبلاگستان پیدا می شه.

فقط مونده این رفیق ما یک ظاهر خوب بهش بده. خوراک و اینا هم براش تو راه ه (دارم می میرم از خستگی!).