(لینک مستقیم به ویدئو)

“تو به تئوری تکامل اعتقاد داری؟” “نه!” “چرا؟” “چون من به خلقت اعتقاد دارم”

موضوع این نیست که تئوری تکامل درست ه یا نظریه خلقت. موضوع این ه که نشون دادن یک میمون به یک بچه ۱۰-۱۲ ساله و ازش پرسیدن “تو مامان بزرگت این شکلی بود؟” کلاه برداری ه. بوضوح تئوری تکامل ادعا نمی کنه تبدیل میمون به انسان در نسل گذشته یا حتی هزار سال پیشتر اتفاق افتاده باشه. این سوال، و جواب ِ بسیار واضحش اما، برای قبولاندن این موضوع به یک بچه کافی ه که “تئوری تکامل اساسا چرند ه”. نظیر همین کار غیر اخلاقی از طرف دیگه می تونه این باشه که از بچه ای بپرسی “فکر می کنی کسی می تونه با گل یه گربه درست کنه و بعد توش فوت کنه و گربه ه میو میو کنه؟”

تصور کنید روزی مردمی دوره میافتادند که “ای ملت یک به اضافه یک میشه دو”. قاعدتا برداشتمون این بود که یا درست میگید که استدلال کنید، یا استدلالی ندارید که چرا با بازی و خنده سر بچه های مردم کلاه می گذارید؟

قرائتی یکبار می گفت “دین مثل دارویی می مونه که باید در لفافه شیرینی گذاشتش تا بچه پسش نزنه (نقل به مضمون)”. شباهت می بینم بین این کار و کسی که سیگار دست کسی می ده که به هرویین بکشدش (سیگار=دینداری مدل قرائتی، هرویین=جهاد در راه “خدا”).

کتاب هایی بیرون هست (علیه تئوری تکامل).. ازشون استفاده کنید. اینها قوی هستند. سلاحهایی قویی هستند. سلاحهایی برای جنگ روحانی ما.

ویدئو از اهر عزیز