quran_fire_yahoo.jpg

یک جوان عراقی قرآن نیم سوخته ای را از داخل یک ماشین نابود شده از آتش بر می دارد. عکاس: Wissam al-Okaili

اینکه نوشتن متنی روی یک کاغذ اون رو در برابر آتش ایمن کنه می تونه موضوع یک تحقیق باشه، اما اینکه عکاسی “از اتفاق” به دفعات به قرآن های سوخته نشده در آتش بربخوره کمی عجیب ه. از همین عکاس، ۱۳ ماه پیش و ۱۸ ماه پیش.

quran_fire.jpg

ابهامات زیادی در مورد عکسهای دیگری از همین عکاس در وبلاگستان انگلیسی زبان مطرح شده.

منبع عکسها: یک، دو، سه – از طریق گیت وی پاندیت