تعارف چرا؟ نمایش دوبعدی فرندفید فارسی در پست قبلی اصلا نچسبید (ببینید:فرندفید: نمودار دوستان و دنبال شدگان). پس یک ساعتی نشستم پای یک نمایش مارپیچی از این اطلاعات. این هم حاصلش، بزرگی و رنگ نامهای کاربری بستگی به تعداد کاربرانی داره که هر فرد خاص رو دنبال می کنند. کاربران ایرانی FriendFeed رو اینجا ببینید. اگر شما هم FriendFeed هستید اما اینجا ذکر نشدید بی زحمت خبر بدید.

friendfeed_labyrinth.jpg

کنجکاو اگر هستید که این شکل از کجا اومده، حاصل ِ یک کد MATLAB ه که خلاصه اش این زیر ذکر شده.

code.png