persian_friendfeed_۲d.png

شاید خبر داشته باشید که مدتی ه که روی جامعه فارسی زبان ِ فرندفید friendfeed.com کار می کنم. هدفم از این بررسی ها، در وحله اول، پیدا کردن منابع اشتراک لینک برای “دیدیش” ه اما اطلاعات جمع آوری شده کاربردها و نمایش های جالب دیگری هم پیدا می کنند. مثلا شکل بالا رو ببینید. اندازه و رنگ هر کاربر ِ فرندفید میزان فعالیتش در جامعه فارسی زبان روی فرندفید رو نشون می ده. میزان فعالیت اینجا یعنی تعداد دوستان به اضافه تعداد دنبال کنندگان. همه چیز در اینجا به جامعه ایرانی محدود شده، یعنی اگر کسی کسانی رو خارج از این مجموعه دنبال می کنه یا دوستانی در خارج از مجموعه داره این افراد در تحلیل لحاظ نشده اند.

برای هر فرد، محور عمودی تعداد دوستان و محور عمودی تعداد دنبال کنندگان رو نشون می ده. خط مورب حاصل برازش این جفت هاست. به عبارت ساده، اگر کسی بالای خط ه یعنی بیش از حد “معمول” دنبال کننده داره و برعکس در مورد زیر خطی ها.

لیست کامل جامعه ایرانی فرندفید در اینجا اومده. با پیدا کردن اسم خودتون، یا جستجوش، می تونید ببینید چه کسانی رو به دوستانتون اضافه نکرده اید، به ترتیب از بیشتر دنبال شده ها. اگر شما در این لیست نیستید، مرحمت کنید یا من رو اضافه کنید، یا ایمیل بزنید به arash@kamangir.net.

تعداد اعضای جامعه ایرانی فرندفید ۴۵۰ تاست، در حال حاضر. آخرین گزارش خوراک شمار ۳۱۰ عضو داره و آخرین گزارش دیدیش ۴۸۹ منبع. این اعداد می تونن نشون بدن که شاید بدنه “فعال” وبلاگستان ایران کمتر از ۱۰۰۰ عضو داشته باشه. شما چی فکر می کنید؟