(لینک مستقیم به ویدئو)

مسلمانان علوی در بلغارستان روش درمانیی برای علاج لکنت کودکان دارند که شاید بنظر بعضی “کودک آزاری” شمرده باشه. این اتفاق در آغاز بهار، در جشنی به نام “روز مقدس” و دقیقا ۵ دقیقه بعد از نیمه شب رخ می ده.

منبع: رویترز