(لینک مستقیم به ویدئو)

بعد از داستانهای کشیش رایت، کشیش ِ باراک اوباما (ببینید:ویدئوی روز: آمریکایی که دوست داریم)، خیلی ها اشاره می کردند که هر سیاست مداری کشیشی داره و کم نیستند کشیش هایی که در سخنرانی های بیشمارشون اباطیل هم به خورد ملت داده اند.

و حالا نوبت مک کین، کاندیدای جمهوری خواهان ه. جان هیگ، کشیش ِ مک کین، معتقده طوفان کاترینا در نیواورلئان برای مجازات “گناهان همجنس گرایانه” آمد. او دعوت به جنگ و نابودی اسلام هم می کنه. “به محمد از طرف شیاطین وحی می شد، نه از جانب خدا” او می گه. و البته هنوز کار داره تا رسانه ها به این موضوع برسند و مک کین رو هم قلقلکی بدن، نظیر اونچه سر باراک اوردند. “آمریکا سنگری است علیه اسلام” هیگ می گه.