یک چند وقتی ه نشستم به بازی با php (برای بار چهارصدم عرض می کنم). در همین راستا، امروز یک زیر دامنه درست کردم اینجا به نام tools.kamangir.net که توش این اسباب بازی ها رو بگذارم.

اولین اسباب بازی یک گراف کش ِ که از Google API استفاده می کنه و برمبنای کلاس Gchart2 ه. اینجا می تونید ببینیدش، قسمت Line Graph ش رو. Pie Chart و اینهاش هنوز کار می خواد. می تونید عدد وارد کنید و گراف رو ببینید. کاربرد اصلی تر البته دانلود کردن کد کلاس و استفاده ازش در یک کد ه، مثل کاری که در خوراک شمار می کنم.

این شما و این هم یک اسباب بازی ِ سالم ِ تحت وب.

kamangir_tools.png