به گزارش دیدیش ۱۰ مطلب داغ دیروز اینها بودند:

آرشیو داغ ترین مطالب روزانه رو در این آدرس ببینید.

توضیح: مشکل کوچکی در برنامه پیش اومده و در اینکه “دیروز” دقیقا یعنی چی شک هست. رساله دم دست دارید؟