پیشتر گفتم که از Gregarius برای راه انداختن خوراک خوان استفاده می کنم (ببینید:خوراک خوان شخصی راه بیاندازید). این نرم افزار ِ کد باز قابلیت های زیادی داره و به همین دلیل در پروژه “دیدیش؟” هم استفاده شده. مشکل اساسی اما این ه که یک سال و شش ماه ه که این پروژه روی زمین افتاده و خاک می خوره. بنظر می رسه بدلیلی نویسندگان این کد مشغولیت دیگری پیدا کردند.

چند روزی بود که دنبال خوراک خوان دیگری می گشتم، هم برای خوراک خوان شخصی و هم برای دیدیش. یکی دو روز پیش “فید رو فید” Feed-on-Feeds رو پیدا کردم (صفحه روی گوگل کد). فعلا روی reader.kamangir.net نصبش کردم. بنظر معقول می رسه. اگر خوراک خوان خواستید و امتحانش کردید خبر بدید. این ظاهر “فید رو فید”ه.

feed_on_feed.jpg