ببین عزیز، بروبرگرد نداره، Word ساخته نشده برای نوشتن گزارش، مقاله، تز، یا هر چیز ِ کمی مهم. Word یک Notepad ِ سوسول شده است (خواننده با خود می گوید، “چی؟ چرا چرند می گی؟” اما نویسنده نمی شنود پس به اغراق ادامه می دهد). بین برادر/خواهر ِ من، دستت به Latex بخوره، اولش سخت ه، اما دو روز تحمل کنی دیگه به Word دست بزنی فوری می ری غسل می کنی (خواننده می گوید “#@&**&”، به زبان ساده تر او فحش می دهد).

latex_formula.png

آخه کجا می شه توی Word همچین فرمولی نوشت، ظرف ۱۰ دقیقه و Word سه بار سرش نپکه؟ اینکه بعدا زمان ذخیره کردن فایل جیغش میره هوا البته داستان دیگری ه. خلاصه ی داستان اینکه، دانشجوی فنی هستی و Latex کار نیستی، ایندفعه رو اشکال نداره، یک سری اینجا بزن:در مناقب سیدنا و مولانا TeX. ماهی رو هر وقت از آب بگیری تازه است.

بعله آقا/خانم، آدم شدیم تز می نویسیم. نیومده به ما؟