مدتی پیش مقاله ای که برای شماره دروغ آوریل روزنامه دانشجویی دانشگاه نوشته بودم رو (ببینید: Why bombing Iran is a Must – چرا بمباران ایران ضروری است) به فارسی ترجمه کردم. تعدادی از دوستان اون نوشته رو نپسندیدند، یا توهین آمیز دونستندش. برای گفتگوی بیشتر، من، آزاده، محمود از وبلاگ دستنوشته ها، دوستی که با نام مستعار “حرفه ای” کامنتهایی با مضمون توهین آمیز بودن مطلب گذاشته بود، و سارا دوست کانادایی مون دور هم نشستیم و راجع به مطلب حرف زدیم. این گزیده ای از اون گفتگوست.