potholesbm.jpg

دو دانشجوی دانشگاه منیتوبا یک GPS (مکان سنج) رو به یک Accelerometer (شتاب سنج) وصل کردند. این یعنی در هر ثانیه، یکبار مکان دقیق رو تعیین می کنند و ۶۰ بار نوسان رو اندازه می گیرند. اطلاعاتی که به این ترتیب در حافظه دستگاه ذخیره شده سپس به یک کامپیوتر منتقل شده و به کمک Google Earth نمایش داده می شه. این وسیله اگر در یک ماشین نصب بشه می تونه اندازه گیری خوبی انجام بده از وضعیت راهی که اون ماشین طی کرده.

یک کاربرد این ابزار برای شهرداری هاست. با نصب این دستگاه روی وسایل نقلیه عمومی، مثل ماشین های پلیس و اتوبوس ها، میشه نقشه دقیقی از سطح شهر بدست آورد و تصمیم گرفت کدام خیابانها نیاز به ترمیم دارند. شرکتهای تاکسیرانی هم می تونن با نصب این وسیله روی ماشین هاشون از وضعیت راه ها اطلاع پیدا کنن و از ماشین هاشون بخوان از تردد در مناطق خراب تر که می تونن صدمه ایجاد کنن خودداری کنن.

ساده و کاربردی.

منبع: روزنامه شهر وینیپگ