این پست برای احترام به نظرات دوستان حذف شد. صمیمانه عذر می خوام از همه دوستان و خوندن متن انگلیسی رو توصیه می کنم. با چهار نفر از دوستان در مورد این پست بحثی کردیم که بزودی بصورت یک پادکست اینجا می گذارمش.