و نشستم به کلنجار با نوابیغ بد دهن و اباطیل ورژن چهارم. فردا حتما خواهم گفت مزخرف نوشتم، اما اگر یک کار در دنیا هست که باید بکنم بستن در ِ این خراب شده است. ببینید ویدئو رو.

(لینک مستقیم به ویدئو)

پس نوشت: ممنونم از رفاقت همه دوستان. همیشه راه حل سومی هست.