اگر دنبال می کنید داستان فیلم “ضد اسلامی” فتنه و سازنده اش گیرت/خیرت ویلدرز رو، این ویدئو رو از دست ندید. بنظر از تلویزیون هلند پخش شده (لینک مستقیم).

مرتبط: