mexico_christian.jpg

بازسازی صحنه های درد و رنج در خیابون ها فقط منحصر به ایران نیست. دفینیتیو، وبلاگ نویس مکزیکی، در مورد نمایشگاه عکسی در مکزیکوسیتی می نویسه (اسپانیولی). “اشتیاق در ایزتاپالاپا” اسم نمایشگاهی ه که در اون ۱۱۶ تصویر، “خط نازک بین تعصب و ایمان” رو به نمایش گذاشته اند. این عکس ها از مراسم مذهبیی گرفته شده که در اونها بیش از ۴ هزار بازیگر صحنه هایی از تصلیب مسیح رو بازسازی می کنند.

سابقه این مراسم به سال ۱۸۴۳ برمی گرده، زمانی که بیماری وبا بخش عمده ای از جمعیت ایزتاپالاپا رو کشت. زمانی که بیماری برطرف شد، زنده مانده ها جمع شدند تا در مراسم بزرگی، اشتیاق، مرگ، و بازگشت مسیح به زندگی رو جشن بگیرند و به این ترتیب “دست یاری خداوند در دفع شیاطین” رو گرامی بدارن.

تصاویر بیشتر رو در اینجا ببینید.

منبع: اسپانیولیترجمه به انگلیسی با گوگلصداهای جهانی