گزارش اول “کی به کیه؟” (نسل ۱) در آمد (با “دیدیش؟” اشتباه نگیرید). از این قرار، ۱۰ وبسایت بیشتر لینک شده در وبلاگستان از این قرارند (لیست کامل).

 1. blogger.com: لینک شده در ۳۰۴ منبع (ببینید).
 2. feeds.feedburner.com: لینک شده در ۱۹۹ منبع (ببینید).
 3. radiozamaaneh.com: لینک شده در ۱۸۰ منبع (ببینید).
 4. isna.ir: لینک شده در ۱۶۸ منبع (ببینید).
 5. google.com: لینک شده در ۱۶۷ منبع (ببینید).
 6. balatarin.com: لینک شده در ۱۵۷ منبع (ببینید).
 7. s.wordpress.com: لینک شده در ۱۵۵ منبع (ببینید).
 8. persianblog.ir: لینک شده در ۱۵۴ منبع (ببینید).
 9. webstats4u.com: لینک شده در ۱۵۰ منبع (ببینید).
 10. fa.wordpress.com: لینک شده در ۱۴۶ منبع (ببینید).

۱۰ وبلاگ بیشتر لینک شده هم اینهان (لیست کامل).

 1. ۱pezeshk.com: لینک شده در ۱۲۹ منبع (ببینید).
 2. khabgard.com: لینک شده در ۹۱ منبع (ببینید).
 3. nikahang.blogspot.com: لینک شده در ۸۸ منبع (ببینید).
 4. ahmadnia.net: لینک شده در ۸۱ منبع (ببینید).
 5. younesspace.blogspot.com: لینک شده در ۷۸ منبع (ببینید).
 6. persian.kamangir.net: لینک شده در ۷۳ منبع (ببینید).
 7. khorshidkhanoom.com: لینک شده در ۶۸ منبع (ببینید).
 8. mhmazidi.wordpress.com: لینک شده در ۶۸ منبع (ببینید).
 9. balootak.com: لینک شده در ۶۵ منبع (ببینید).
 10. hanouz.com: لینک شده در ۶۳ منبع (ببینید).

جزییات فنی این تحلیل در اینجا آمده. گزارش کامل رو، که شامل منحنی و گراف ارتباطی وبلاگستان ه، اینجا ببینید.