۲۶june۰۷-۰۰۱.jpg

پیداکردن غذای حلال در جای پرتی مثل اسکاتلند البته باعث شعفه. مهم تر اما پیدا کردن «برادر»یه که بخواد با تمسک به چیزهای «صهیونیستی»ی مثل مک دونالد فروشش رو بالا ببره. راستی می دونستید شعبه های مک دونالد در دوبی غذای حلال می فروشن؟