kayhan.jpgجناب هویجوری پریروز نگاه کرده بود به تکرار عجیب نامهای “پیام دهندگان” در کیهان. ایشون متوجه شده بود که فردی به نام “علیمردانی” گویا بسیار علاقه منده که برای کیهان پیام بده.

به کمک یک کد کوچیک (ببینید) کل آرشیو کیهان روی وبسایتش رو بررسی کردم. از ۶۱۷ صفحه موجود، ۱۱۷۳۷ پیام استخراج شد (ببینید) که به ۵۹۱۴ نام داده شده اند (ببینید). ۲۵ مورد اول لیست اینها هستند. در هر مورد، عدد جلوی اسم تعداد تکرار ه. جالب ه که هر پنج روز یکبار، تقریبا، کسی به نام محمودی در کیهان پیام گذاشته. جالب تر اینه که بسیاری از نام ها یا بصورت “یک…” هستند یا “…ی”.

۱-یک هموطن : ۴۷۵

۲-یک شهروند : ۲۲۸

۳-محمودی : ۱۵۱

۴-یک خانم : ۱۰۳

۵-پاسخ روابط عمومی ناجا : ۹۴

۶-حسینی : ۹۳

۷-محمدی : ۸۵

۸-علیمردانی : ۶۳

۹-احمدی : ۵۳

۱۰-یک شهروند تهرانی : ۵۳

۱۱-تهرانی : ۵۰

۱۲-پاسخ مرکز اطلاع رسانی ناجا : ۴۸

۱۳-یک فرهنگی : ۴۷

۱۴-صادقی : ۴۴

۱۵-یک خواننده کیهان : ۴۲

۱۶-یک مسافر : ۴۲

۱۷-یک بازنشسته : ۴۰

۱۸-مهربانی : ۳۹

۱۹-رضایی : ۳۸

۲۰-اصالت منش : ۳۶

۲۱-یکی از خوانندگان کیهان : ۳۵

۲۲-واقفی : ۳۳

۲۳-شکوهی : ۳۲

۲۴-شهروندی از تهران : ۳۰

۲۵-کریمی : ۲۹

پس نوشت: بدلیل مشکلی در کد گاهی یک خط خالی بعنوان پیام در بانک داده وارد شده. حذف کردم این نتایج رو در این لیست.