۲۳june۰۷-۰۰۵.jpgاین در خروجیه باغ وحش لندنه که با یک مکانیزم جالب یک طرفه شده. در اصولا هیچ قفلی نداره و بنابراین در عمل همیشه بازه. اما نکته اینه که این یک در چرخانه که یک طرفش بطرز هوشمندانه ای با نرده های ثابت غیر قابل عبور شده (به تصویر دقت کنید). نکته دیگه اینه که در بصورت ساعتگرد راحت می چرخه اما بصورت معکوس خیلی کم می تونه بچرخه، شاید ۵ درجه مثلا. بنابراین هیچ روشی وجود نداره که از این در وارد شی (تا جایی که من فکر کردم و البته احتمالا سازنده در). حتی مثل در معمولی نیست که یک نفر اگر داخل باشه بتونه دیگران رو بیاره تو. یک جورایی دیود انسانیه.