balabin.png

فرض کنید شما لینکهای ۱۰۰ نفر و ۱۰۰ وبسایت رو در بالاترین یا دنباله دنبال می کنید. این یعنی روزی ۳۰۰-۴۰۰ لینک دارید که باید نگاه کنید. کاری که بالابین و دنبال تا به حال می کردند این بود که این لینکها رو برای شما پیدا می کردند و ۱۰تا ۱۰ تابرای شما بازشون می کردند. همچنان اما شما دو مشکل داشتید،

۱- باید ۳۰ تا ۴۰ بار کلیک می کردید تا لینکها برای شما باز بشن.

۲- باید صبر می کردید تا صفحات باز شن.

بالابین ۲٫۰، و نسخه نظیرش در دنبال، این مشکل رو حل می کنند.

بالابین ۲٫۰، بالاترین رو ورق می زنه. به این ترتیب که در زمانی که شما دارید صفحه ای رو می بینید و رای می دید، صفحات دیگر لود می شن. به این ترتیب، حالا هر لینک از شما فقط ۳-۴ ثانیه وقت خواهد گرفت.

تا چندروز دیگه بالابین ۲٫۰ رو منتشر می کنم. فعلا دوره تست رو می گذرونه.