یادتون باشه، کمی بیش از یک ماه پیش، درگیر بحثی شدیم در مورد حضور و استفاده از بچه ها در عزاداری های عاشورا (ببینید: عکس روز: ننگ بر این مسلمانی). اون بحث البته به مسایل دیگری کشیده شد. چند هفته پیش تونستم با جناب آقای بشیری استاد مشاوره و تربیتی در “اداره مشاوره و پاسخ نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها” تماس بگیرم، پیرو ارجاعات دوستانی که معتقد بودند حضور بچه ها در این مراسم بی اشکال ه.

در ادامه، گفتگو با جناب بشیری رو می شنوید. گذشته از روال ِ معمول، که پادکست رو در بدو صورت کیفیت بالا و حجم پایین می گذاشتم، اینجا دو فایل دیگه هم هست: کل گفتگو با کیفیت بالا و همینطور در حجم پایین. جناب تشیعی هم پادکستی در همین زمینه آماده کرده اند که بمحض اینکه دستم برسه همینجا پست می کنم. تا اینجا شنیدن نتیجه گیری جناب بشیری بنظرم جالب ه.

پس نوشت: ناتان پاسخ می دهد: عزاداری فدای ما