اگر دنبال کرده باشید صحبت هایی رو که با آقای تشیعی می کنم، ایشون ادعا کردند که نمی شه موردی پیدا کرد که حکمی از اسلام با عقل مغایرت داشته باشه (ببینید: گپ دوم با آقای تشیعی، “نمونه بیاورید، اسلام را ترک می کنم). بعضی از دوستان اما معتقد بودند موارد زیادی در اسلام هست که شدیدا با عقل منافات ه. در جواب بخشی از این کامنتها، جناب تشیعی پادکست زیر رو تهیه کردند و فرستادند. اگر هنوز قانع نشدید، بنویسید.

بنظرم حالا توپ در زمین ِ کسانی ه که به اسلام ایراد می گیرند. به جای کامنتهای آتشین، بیاید جدی بشینیم و بحث کنیم با ایشون.