دوباره فرصتی شد تا با آقای تشیعی گپی بزنیم در مورد اجبار کودکان به شرکت در مراسم مذهبی. ایشون اشاره ای هم می کنند به افزایش سن بلوغ دختران. در انتها هم فرصتی داریم که یک روحانی مسلمان را کافر کنیم. بشنوید!

قسمت دوم این پادکست درباره عزاداری عاشوراست و نکاتی داره که برای من بسیار جالب بود

ادامه بحث: گپی درمورد اسلام، تشیعی پاسخ می دهد