۴۸_۸۶۱۱۱۵۰۳۳۰_l۶۰۰s.jpg

در دو ماه گذشته چیزی حدود ۸ کیلو وزن کم کرده ام. این یعنی رسیدن به زیر ۸۰ کیلو بعد از سالها. اما روش:

۱- صبحانه: آزاد. البته گاو درسته نخورید.

۲- نهار: فقط میوه. من معمولا ۲ تا پرتقال می خورم و یک سیب.

۳- شام: ماهی، گوشت و سبزیجات آزاد ه. برنج و نون نخورید.

مصرف شکلات و بستنی به میزان معقول آزاد است. سعی کنید از خشکبار استفاده کنید. بادام بخصوص بعد از خیس خوردن در آب شکم پرکن ِ بسیار مقویی است.

عکس تزیینی است.