اول: امروز شنیدم که گویا ستونهای جمرات رو با دیوارهای بتونی جایگزین کرده اند. چرا؟ “چون با این تعداد ِ بالای حجاج ستونها کفاف نمی داد و خطرناک هم بود”

دوم: امروز پستی خواندم با عنوان “پنجا میلیون دالرباد هوا شد” از یک وبلاگ افغانی. نویسنده حساب کرده بود پولی که ۲۵۰۰۰ افغانی امسال خرج حج رفتن کردند می توانست نان ۵۰۰۰۰ خانواده را برای یکسال تامین کنه.

سوم: این ویدئو هم کار وبلاگ نویسان افغانستان ه (لینک مستقیم). “ای قوم به حج رفته کجایید؟ معشوق همین جاست، بیایید، بیایید”