donbaleh.jpgسایت بالاترین یک اتفاق بود در وبلاگستان ایران، شاید شبیه داستان ِ خوردن سیب روی سر نیوتون: زمانی راه افتاد که وبلاگستان لنگ صبحانه بود و داستانهاش. از این بابت باید به مهدی و عزیز آفرین گفت برای فتح این باب. در طول زمان اما بالاترین نشون داد که زیادی بارش سنگین ه. در فضای مجازی که همه چیز مهیای سوتفاهم ه،  بالاترین فراموش کرد که تماس با مخاطب اصل اساسی ه برای هرچیز مرتبط با وبلاگستان.

راه افتادن موفق بالاترین باعث شد این ایده در ذهن خیلی ها جرقه بزنه که وبلاگستان تشنه چنین چیزهایی ه، و دیدیم که در همین یکی دو ماهه چندین نسخه وطنی Digg راه افتادند. تازه ترینشون دنباله است.

نمی شناسم “خدایگان” دنباله رو و می دونم که بوضوح روزهای سختی رو در پیش داره. به این دلایل اما تشویق می کنم شما رو هم به باز کردن یک اکانت در دنباله (اکانت من):

۱- وجود و موفقیت دنباله در نهایت به نفع بالاترین خواهد بود، و نه لزوما خدایگان بالاترین البته. بنظرم توزیع قدرت باعث رقابت می شه. به این ترتیب شاید خدایگان بالاترین هم بالاخره به خاطر بیارن که بدون مشتری هیچ بازاری رونقی نداره.

۲- تا اینجای کار دنباله نشون داده که ذهنیت اقتصادی داره. این یعنی ممکنه بتونیم امیدوار باشیم که به سرنوشت بالاترین دچار نخواهد شد.